Ansatte

Administrasjon

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Kometene

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Kometkameratene

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Måne

Tone Merete Larssen Dahl

Stilling: Annet
934 67 390
tm_ld@hotmail.com

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Assistent
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset. Jobber i år som ekstra assistent.

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon barnehageåret 2020-2021

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Fride Åkre

Stilling: Fagarbeider

Personalet

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Fride Åkre

Stilling: Fagarbeider

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Assistent
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Vikar

Tone Merete Larssen Dahl

Stilling: Annet
934 67 390
tm_ld@hotmail.com

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon barnehageåret 2020-2021

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Assistent
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset. Jobber i år som ekstra assistent.

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Assistent
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Anngunn Torine Aasen

Stilling: Kjøkkenassistent
997 36 927
anngunn_85@hotmail.com

Skolebarna Høsten 2021

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Sol

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Assistent
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Vikar

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Stjerne

Tone Merete Larssen Dahl

Stilling: Annet
934 67 390
tm_ld@hotmail.com

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Assistent
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Andre ansatte

Martine Warberg

Stilling: Vikar