Ansatte

Administrasjon

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Kometene

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Charlotte Kleiven Steinnes

Stilling: Pedagogisk leder

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon barnehageåret 2020-2021

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Vikar
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset.

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Kometkameratene

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Ragnhild F. Kjerstad

Stilling: Pedagogisk leder

I barselspiremisjon til 10. april 2020

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabeth har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden høsten 2016 :) Våren 2020 ble hun ferdig barnehagelærer!

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Vikar

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Måne

Tone Merete Larssen Dahl

Stilling: Annet
934 67 390
tm_ld@hotmail.com

Tone Merete jobber som Tegnspråk pedagog :-)

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabeth har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden høsten 2016 :) Våren 2020 ble hun ferdig barnehagelærer!

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Personalet

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabeth har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden høsten 2016 :) Våren 2020 ble hun ferdig barnehagelærer!

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Vikar

Tone Merete Larssen Dahl

Stilling: Annet
934 67 390
tm_ld@hotmail.com

Tone Merete jobber som Tegnspråk pedagog :-)

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Charlotte Kleiven Steinnes

Stilling: Pedagogisk leder

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon barnehageåret 2020-2021

Jeanette Malene Juul

Stilling: Pedagogisk leder
926 17 847
jeanette.marlene@hotmail.com

Ragnhild F. Kjerstad

Stilling: Pedagogisk leder

I barselspiremisjon til 10. april 2020

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Anne- Mari ( MIA) Røstad

Stilling: Assistent

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Vikar
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset.

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Assistent
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Anngunn Torine Aasen

Stilling: Kjøkkenassistent
997 36 927
anngunn_85@hotmail.com

Sol

Anne- Mari ( MIA) Røstad

Stilling: Assistent

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Jeanette Malene Juul

Stilling: Pedagogisk leder
926 17 847
jeanette.marlene@hotmail.com

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Vikar

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Stjerne

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Assistent
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Charlotte Kleiven Steinnes

Stilling: Pedagogisk leder

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Stjerne førskolebarna august 2020

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Charlotte Kleiven Steinnes

Stilling: Pedagogisk leder

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Vikar
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Christer Danielsen

Stilling: Vikar
971 52 891
christerdani123@gmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Andre ansatte

Martine Warberg

Stilling: Vikar