Ansatte

Administrasjon

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Kometene

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Kometkameratene

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Måne

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Personalet

Elisabeth Magerholm

Stilling: Pedagogisk leder

Grete Yndestad Ski

Stilling: Styrer

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Rebecca Joø Rotset

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Anna Maria Gudmundsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon frem til ca 1. april 2023

Lindis Anette Lervåg

Stilling: Pedagogisk leder

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Linda Bjørge

Stilling: Assistent

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Irene Storlykken

Stilling: Barnepleier

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Berit Aakvik

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Assistent
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset. Jobber i år som ekstra assistent.

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Anngunn Torine Aasen

Stilling: Kjøkkenassistent
997 36 927
anngunn_85@hotmail.com

Sol

Cathrin Rønsen Sunde

Stilling: Assistent

Ragnhild Kleiven

Stilling: Assistent

Malin Dreyer Hübenthal

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Lone Gudmestad Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
465 09 308
lone_haugen@hotmail.com

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Stjerne

Joseanne Dos Santos-Skjæran

Stilling: Assistent
911 28 099
jmds@live.no

Joseanne har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden 2011 :) Er godt kjent på hele huset. Jobber i år som ekstra assistent.

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Gørill Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Shpresa Zogaj

Stilling: Pedagogisk leder

Fødselspermisjon frem til ca 1. april 2023

Sissel Skomsøy Myhre

Stilling: Barnepleier

Bente A. Welle

Stilling: Barnepleier

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)

Stjerne skolestartere 2022

Aud- Line Haugen

Stilling: Assistent

Webansvarlig Veslefrikk Barnehage Ålesund SA

Stilling: Styrer

Magnus Ski

Stilling: Vikar
454 94 640
magnusski.15@gmail.com

Marthe Iselin Ekroll Olsen

Stilling: Barnehagelærer
978 93 109
marthe.iselin@hotmail.com

Ekstra assistent for et barn fra høsten 2018. Tilkallingsvikar - jobber på de gruppene som har behov for vikar når hun er ledig :-)