NOE Å TENKE PÅ..

HELE KROPPEN BEHØVS
Øynene kan se og ørene kan høre,
men hendene vet best hvordan det
kjennes å røre.
Huden vet best når noen er nære,
hele kroppen beøves for å
lære.

Hjenen kan tenke og kanskje forstå,
men bena vet best hvordan det kjennes å gå.
Ryggen vet best hvordan det kjennes å
bære, hele kroppen behøves for å lære.

Om vi skal lære oss noe om vår jord,
så holder det ikke med bare ord.
Vi må få komme den nære,
hele kroppen behøvs for å lære.

 

LIVETS LÆRE
Av Dorothy Law Nolte

Barn som er vant til spydigheter,
lærer å bli usikre.

Barn som er vant til kritikk,
lærer seg til å fordømme.
Barn som er vant til mistillit,
lærer å fare med fusk.
Barn som er vant til motvilje,
lærer seg å hate.
Barn som er vant til hengivenhet,
lærer å bli glad i andre.
Barn som er vant til oppmuntring,
lærer å vise tillit.
Barn som er vant til oppriktighet,
lærer å sjelne sannhet fra løgn.
Barn som er vant med ros,
lærer å påskjønne andre.
Barn som er vant til hjelpsomhet,
lærer å vise omtanke.
Barn som er vant til lesing,

lærer seg å tenke.
Barn som er vant til tålmodighet,
lærer seg å vise forståelse.
Barn som er vant til lykke,
vil finne kjærlighet og skjønnhet.