Velkommen til Veslefrikk Barnehage Ålesund SA!

" Hos oss finner du barn og voksne som jakter på magiske muligheter i barnehagehverdagen! "

ÅPNINGSTID:  mandag – fredag 07.00 – 17.00.
Veslefrikk Barnehage SA er en foreldreeid, Reggio Emilia inspirert, heldags barnehage.

BARNEHAGEN HAR:
-
Småbarns avdeling "Sol",
-2-6 års grupper "Kometkammeratene", "Kometene", "Måne" og "Stjerne".

BELIGGENHET:

Barnehagen ligger i Remaveien 21. bak Spjelkavik barneskole, vedsiden av ungdomsskole og videregåendeskole, skjermet for trafikk og trafikkstøy.

Vi er så heldig at vi ligger i et flott skogsområde med kort vei til skog,
fjell, vann og sjø. Det er et rikt nærmiljø ved barnehagen med butikker,
servicebedrifter, brannstasjon, bibliotek, kino, bowling, golfbane, svømmehall,
bank, skoler m.m. Nettopp gjennom bla naturopplevelser vil barnehagen bidra til
at barna utvikler respekt for og tilhørighet til, mennesker, natur og nærmiljø.
Dette miljøet er en av våre rikeste kilder til lek, utforsking og opplevelser.

 

ORGANISERING:

Veslefrikk er et andelslag og ble første gang
stiftet i 1990, (bestod av 18 andeler). Barnehagen holdt da til i lokalene til
Røde Kors i Spjelkavik.

28. juni 2004 flyttet barnehagen inn i nytt bygg. Personalet var med å utforme bygget etter inspirasjon fra Reggio Emilia
filosofien. Barnehagen har i dag ca 60 andeler. Andelslaget eies og drives av
foreldrene. Det har kun ideelt og ikke økonomisk formål, nemlig å drive
barnehage.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia filosofienog er medlem av Reggio Emilia nettverket i Ålesund.

Vi ser på barn som aktive, kompetente, og ressurssterke individer, som er
nysgjerrig, har lyst til å lære, vokse, utvikles og som kan selv. Vi prøver å
benytte pedagogisk dokumentasjon som et verktøy i videreutviklingen av det
pedagogiske innholdet.

Barnehagen er bygd med tanke på å skape og tilrettelegge et spennende og utviklende lekemiljø for barna. Et miljø som gir glede, trygghet, rom for lek og sosialt samspill, vennskap, dialog, læring, utforsking, nysgjerrighet, eksperimentering med materiell og fysisk aktivitet.

Vi har flere aktivitetsrom som ballbad/jungelrom, musikkrom, klosserom,
bestemorrom/leserom, dukkekrok, hovedrom med scene og atelier.

For mer innfo se Vedtekter og Årsplan