I dag har vi feiret barnehagedagen!

«STOR OG LITEN» er årets tema for barnehagedagen! I dag,14. mars markeres Barnehagedagen over hele landet FOR Å SYNLIGGJØRE hva barna erfarer og opplever i barnehagen og kvaliteten i arbeidet som utøves i barnehagen.

FLERE SOM SER

Rammeplanen for barnehager vektlegger betydningen av et tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn. Der står det blant annet: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov.

Vi jobber med utviklings prosjektet: «Tilrettelegging for lek og voksenrollens betydning» - «Mulighetenes verksted» har vi kalt det. Vi jobber med å være lekekoke voksne som tenker at barn skal få tilgang til materiale som gjør at barn kan skape ting verden aldri har sett eller hørt om og lage nye fantasifulle, lekende tankerekker om og om igjen. Med fokus på 100 språklighet, lek, det fysiske læringsmiljøet, voksenrollen, en prosjekterende arbeidsmåte, dokumentasjon som verktøy og med fokus på barnas interesser. «Med raushet ønsker vi å møte alle der de er!».