Foreldremøte med Kari Pape!

"Å balansere mellom frihet og grenser!"

I går arrangerte styrernettverket i Indre distrikt foreldremøte for alle barnehagene i nettverket, for både foreldre og personale. Kari er helt fantastisk til å snakke på et språk som alle forstår og forteller om situasjoner alle kan kjenne seg igjen i.

Kari poengterte viktigheten av å skape gode relasjoner til barna og at det er kvalitet i det vi gjør sammen med barna. Vi må oppdra barna til ANSVARLIGHET. (Gjennom generasjoner så har oppdragerpedelen svinget mellom lydighet og grenseløshet. Ansvarlihet ligger midt i mellom).

Stikkord vi hele tiden må ha i tankene som foreldre og ansatte er: LIKEVERD - ANERKJENNELSE - RESPEKT. 

Vi må ha TRO PÅ OSS SELV som foreldre, og sette grenser for å beskytte og sette rammer for barna. Fortell barna sannheten om hvorfor man ikke skal gjøre sånn eller slik. En kan til tider spør barna "i hjel" - og det er ansvarsfraskrivelse. (Eks: "Vil du være med meg hjem fra barnehagen nå?" "Nei" "Nei vel... men jeg har egentlig ganske travelt.. får sitte her å vente litt jeg da).

De gangene vi sier nei - gjør vi det for å ta et ansvar som voksen. Poengter konsekvensene - ikke true <3