Ønsker dere barnehageplass i Veslefrikk?

Alle som ønsker barnehageplass må søke gjennom Ålesund kommune sin hjemmeside og foreldreportalen. Her er en link: https://alesund.ist-asp.com/NO01501-pub/login.htm Innen 1. mars! :) Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Dette er en ordning som stadig utvides og som mest sannsynlig er kommet for å bli. Her er link med opplysninger om dette: https://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehage/betaling-i-barnehagene/7221-inntektsgradert-betaling-i-barnehage